CÁCH THỨC MARKETING TRONG NGÀNH KINH DOANH THỜI TRANG